ROLi e-infokiri nr 17

 
 

Raplamaa Omavalitsuste Liit on välja andnud infokirja alates 05.11.20, et teavitada oma tegevustest ja eelseisvatest sündmustest. ROLi infokirja saadetakse vallavolikogude esimeestele ja liikmetele, vallavanematele, kõigile omavalituste töötajatele, partneritele, sõpradele, meediale ja kõigile soovijatele. Infokirjaga liituda soovijatel palume anda endast teada aadressil rol@raplamaa.ee. Kõik infokirjad on järelloetavad SIIN.

 
 
 

- Kohaliku Omaalgatuse Programm

- Koostamisel on Raplamaa arengustrateegia 2022-2025 tegevuskava

- Rapla maakonna uimastiennetusnädal 2021 22.-26. november 2021

- Nutisõltuvuse seminar 23. novembril kell 15-17 on vaadatav ka üle veebi!

- Eelseisvad sündmused

 
 
 

Kohaliku Omaalgatuse Programm

 
 
 

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2021. aasta sügisvoorus läks hindamisele kokku 22 projekti – 16 taotlust laekus meetmesse „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“ ning 6 taotlust meetmesse „Kogukonna areng“. Hindamiskomisjon koguneb otsuse tegemiseks 24. novembril.

 
 

Kokku jagatakse toetusi 26600 euro ulatuses. Eelinfo kohaselt eraldatakse 2022. aastaks KOP toetusvahendeid Raplamaale kokku 67797 eurot.

(Foto: Raplamaa Sõnumid (Kalev Kiviste) 

 
 
 
 
 

Koostamisel on Raplamaa arengustrateegia 2022-2025 tegevuskava

 
 

Raplamaa Omavalitsuste Liit koos maakonna kõigi omavalitsuste, Sihtasutuse RAEK ja Raplamaa Partnerluskoguga alustas Raplamaa arengustrateegia 2021-2024 tegevuskava seiret, et üle vaadata, mis on viimase aasta jooksul õnnestunud ära teha. Samas pannakse kokku ka 2022-2025 uus tegevuskava, millest juhindutakse järgnevatel aastatel.

 
 
 

Tegevuskava peaks kohalikesse volikogudesse kinnitamiseks jõudma hiljemalt veebruaris. Detsembris alustatakse ka Raplamaa arengustrateegia 2035+ ülevaatamist ja uuendamist. 

 
 
 
 
 

Rapla maakonna uimastiennetusnädal 2021 22.-26. november 2021

 
 

Raplamaa uimastiennetusnädal on sel aastal suunatud teravikuga nutisõltuvusele. Palju põnevaid tegevusi 22.-26. novembril!

Loe edasi SIIT

 
 
 

Nutisõltuvuse seminar on vaadatav ka üle veebi! 23. novembril kell 15-17.

Seminari kohta leiad info SIIT. Järelvaatamine Raplamaa tervisedendus FB lehelt.

 
 
 

Eelseisvad sündmused

 

23. novembril - Aasta Tegu tänuõhtu Laukataguse puhkekülas

 2. detsembril - Raplamaa arengupäev Laukataguse puhkekülas 

 3. detsembril - ROLi juhatuse koosolek

Raplamaa Omavalitsuste Liit

rol@raplamaa.ee