ROLi e-infokiri nr 12

 
 

Raplamaa Spordiakadeemia juhi konkurss on lõpusirgel!

Kohaliku Omaalgatuse Programm

- Raplamaa Kaunis kodu 2021

- Raplamaa Spordiakadeemia stardikonverents ja HEA TAHTE LEPE

Liikuvusuuring valmib peagi 

Maakonna majandus- ja ettevõtluskeskkonna uuring saab avalöögi 

- ROLi täiskogu päevakord

 
 
 

Viimaseid päevi on avatud konkurss Raplamaa Spordiakadeemia juhi leidmiseks! Kandideerimiseks vajalikud dokumendid tuleb esitada hiljemalt 1. juuniks!

Kaalu, kas just Sina võiksid juhtida noortespordi alast tegevus maakonnast või oskad soovitada seda sõbrale! Loe edasi SIIT

 
 
 
 
 

Kohaliku Omaalgatuse Programm

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2021. aasta kevadvooru laekus Raplamaal 34 projektitaotlust. Neist on kogukonna arengu meetmes (endine meede 1) 14 projekti ning investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmes (endine meede 2) – 20.

 
 
 

Projektidele on küsitud toetuseks kokku ligi 88 412 eurot. ROL-i Täiskogu otsusega saame kevadvoorus välja jagada 39 901 eurot. 

Praegu vaatab taotlused üle Sihtasutus RAEK. Taotluste hindamiskomisjon koguneb otsuse tegemiseks juuni esimeses pooles. Toetatud projektide nimekirja kinnitab ROL-i juhatus juunikuus.

 
 
 

Raplamaa Kaunis kodu 2021

President Konstantin Pätsi 1936. a algatatud ja President Lennart Meri poolt 1997. a  taasalgatatud üldrahvalik liikumine „kodu kauniks“ jätkub ka 2019. a Raplamaa osaleb kaunite kodude ja objektide  üleriigilisel konkursil. Tegevuse eest vastutab Raplamaa Omavalitsuste Liit. Raplamaa Kauni kodu väljaselgitamiseks on moodustatud vastav konkursikomisjon.

 
 
 

Selleks, et valida Rapla maakonna kaunimad kodud, palutakse omavalitsustel esitada Raplamaa Omavalitsuste Liidule kuni 18. juuniks 2021 oma vallast kuni neli objekti (kaunis kodu, kortermaja või ühiskondlik hoone). 

Konkursi tingimused https://www.iluskodu.ee/eesti-kaunis-kodu/

Vabariigi Presidendi Kantseleile esitatava võitjate nimekirja alusel kutsutakse kuni kolm parimat igast maakonnast Vabariigi Presidendi vastuvõtule.

 
 
 

Raplamaa Spordiakadeemia stardikonverents ja HEA TAHTE LEPE

Kaksteist osapoolt allkirjastasid eelmisel nädalal Raplamaa Spordiakadeemia stardikonverentsi ajal hea tahte leppe, väljendades oma tahet ja valmisolekut  aidata kaasa laste ja noorte liikumisaktiivsuse edendamisele, tervete eluviiside väärtustamisele ja saavutusspordi arendamisele Rapla maakonnas. Loe edasi SIIT 

Konverentsil osalesid Kultuuriministeeriumi asekantsler Tarvi Pürn, EOK president Urmas Sõõrumaa, Tartu Ülikooli Liikumislabori juht Merike Kull, Eesti Koolispordi Liidu president Lauri Luik ja  Eestimaa Spordiliit Jõud juht Tarmo Volt. Spordiakadeemia projektist teevad kokkuvõtte projektijuhid, oma praktikat jagavad Rapla Korvpallikooli juht Jaak Karp ja Rapla Gümnaasiumi direktor Sirje Kautsaar.

Konverentsi veebisalvestust saab järelvaadata SIIN

 
 
 
 
 

Liikuvusuuring valmib peagi 

Maikuu jooksul jõuab lõpule Kohila Vallavalitsuse poolt veetav Rapla maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühise liikuvusuuringu koostamine. Raplamaa kohalikud omavalitsused saavad endale sellega tööriista, mis aitab langetada kvaliteetsemaid ja paremini põhjendatud otsuseid teedevõrgu ja liikuvuse kohta.

 
 
 

Projekti lõpuseminar peeti 21. mail mitmete omavalitsuste ja maakondlike koostööpartnerite esindajate osalusel koos ROL Täiskogu koosolekuga. Lõpuseminaril tutvustasid Tallinna Tehnikaülikooli teadlased uuringu tulemusi. Uuringu tulemused saavad edaspidi olema nähtavad ROL-i kodulehel.

 
 
 

Maakonna majandus- ja ettevõtluskeskkonna uuring saab avalöögi 

 

Raplamaa Omavalitsuste Liit on 1. maist maakonnas käivitanud Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Rapla maakonna majandus- ja ettevõtluskeskkonna ning arengueelduste ja -võimaluste analüüs“. Leping uuringu läbiviimiseks on sõlmitud Cumulus Consulting OÜ-ga. Uuring valmimise ajaks on lepingus märgitud 2022. aasta sügis, kuid tõenäoliselt on tulemused käes juba kevadel. Selleks ajaks kujuneb selgem arusaam majandus- ja ettevõtluskeskkonna hetkeseisust ja tulevikust, arengut toetavate meetmete valikust ja tõhususest ning ettevõtjate ootustest.

25. mail toimub hübriidkoosolekuna projekti avaseminar, millele on kutsutud osalema maakonna arendusvõrgustiku osalised ja kõik Raplamaa omavalitsusjuhid. Cumulus Consulting OÜ ja DVProject OÜ esindajad tutvustavad uuringu läbiviimise metoodikat ja ajakava ning toimub arutelu.

 
 
 

ROLi täiskogu (üldkoosoleku) päevakord 

Raplamaa Omavalitsuste Liidu kõrgeim organ on täiskogu. Täiskogu koosolekul osalevad kõikide liidu liikmete esindajad. Täiskogu koosolek toimus 21. mail 2021. Päevakorras: 
1. ESF projekti ”Rapla maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühise liikuvusuuring“ lõpuseminar.

2. Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse 2020. a ülevaade sõitjatest ja numbritest,

Raplamaa bussipeatuste ja sõiduplaanide alused, Rapla bussijaam ja Raplamaa hanked

3. KOKSi KOV koostöö muudatusettepanekud

4. Riigi kruusateede mustkatted

5. Projekti kaasfinantseeringu tagamine hariduslike erivajadusega laste haridusteenuseks

6. Transpordiameti ülevaade 

7. Informatsioonid

 
 
 
 
 

Raplamaa Omavalitsuste Liit

rol@raplamaa.ee