ROLi e-infokiri nr 13

 
 

Kohaliku omaalgatuse programm

- Liikuvusuuring

Raplamaa spordiakadeemia projektis kavandatud tegevusi hakkab ellu viima Kris Oliver Maiberg

- 2020/2021 kooliaasta on lõpusirgel 

- Rapla Kirikumuusika Festival

- Raplamaa tervise ja turvalisuse meeskondade arenduspäev Ruunaweres

- Lõppes projekti „Inimesekeskne hoolekande ja tervishoiusüsteemi koordinatsiooni mudel“ kolmas etapp

- KOV tervisenõukogude seminar Laukatagusel

 
 
 

Kohaliku omaalgatuse programm

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2021. aasta kevadvooru laekus 34 projektitaotlust, millest 33 läks hindamisele. Meetmes "Kogukonna areng" läks hindamisele 14 projektitaotlust. Meetmes "Investeeringud ja kogukonnateenused" läks hindamisele 19 projektitaotlust. Hindamiskomisjon sai kokku 10. mail ja pani kokku toetatavate projektitaotluste nimekirja, mille kinnitas ROL-i Täiskogu 18. juunil.

 
 

Otsuse kohaselt said toetuse 7 meetme "Kogukonna areng" projekti summas 12642.28 eurot ja 9 meetme "Investeeringud ja kogukonnateenused" projekti summas 27258.72 eurot. Info toetust saanud projektide kohta on nii

ROL-i kodulehel kui ka Sihtasutuse RAEK kodulehel.

 
 
 
 
 
 
 

Liikuvusuuring

 

Kohila Vallavalitsuse poolt veetud ja Tallinna Tehnikaülikooli poolt koostatud Rapla maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühine liikuvusuuring on valmis. 

 
 

Lõpparuanne ja mitmesugused lisamaterjalid on omavalitsuste käsutuses ja neid saab kasutada edaspidi liikuvust puudutavate otsuste ettevalmistamisel.

Uuringu lõpparuanne on kättesaadav ROL-i kodulehel.

 
 
 
 
 

Raplamaa spordiakadeemia projektis kavandatud tegevusi hakkab ellu viima Kris Oliver Maiberg

 
 

Raplamaa Omavalitsuste Liit koostöös Rapla maakonna spordiliiduga on käivitamas spordiakadeemia tegevusi. Raplamaa spordiakadeemia annab noortele võimaluse teha tipptasemel sporti ja samaaegselt hästi õppida.

 
 
 

Seda saab saavutada vaid siis, kui spordikoolid ja  -klubid,  kohalikud omavalitsused ja meie maakonna koolid teevad koostööd ja leiavad sobivad lahendused. Spordiklubid ja -koolid on need, kes vastutavad sportliku külje eest, kutse- ja üldhariduskoolid – hariduse eest ning omavalitsused lisavad siia oma toetuse ja neile kuuluvad spordiobjektid. Koostöö koordineerijaks otsustati luua uus töökoht, mille täitmiseks kuulutati välja avalik konkurss. Spordiakadeemia juhi kohale kandideeris seitse huvilist, neist neli kutsuti vestlusele. Üks kandideerija loobus, kui kolme kandidaadi hulgast valiti välja Kris Oliver Maiberg, kes on valmis asuma 16. augustist tööle.

Raplamaa spordiakadeemia juhiks kandideerinud Kris Oliver kirjutas oma kandideerimise motivatsioonikirjas „sport on olnud minu elu osa viimased 20 aastat. Olen harrastanud väga paljusid erinevaid spordialasid, pürgisin juunioride klassis maailma tippu tennises ja tean, millist elu tippsportlased elavad ning milliseid endast sõltumatuid takistusi tuleb ületada, et saaks tegeleda sellega, mis spordihimulist noort kõige rohkem huvitab.“  Kandideerija ise on praegu 25 aastane. Spordiga hakkas ta tegelema juba viie aastaselt. Loodame, et Kris Oliver on just see õige eestvedaja ja kokkulepete sõlmija, kes spordiakadeemia tegevusele õige hoo annab.

 
 
 
 
 

2020/2021 kooliaasta on lõpusirgel 

Sellel õppeaastal lõpetasid meie maakonnas kooli 403 õpilast, neist põhikooli kokku 287 ja gümnaasiumi 116 õpilast.

Põhikooli lõpetas kiitusega 28 õpilast ja gümnaasiumi medaliga 24 õpilast.

Kõige enam kiitusega põhikooli lõpetajaid, 7 õpilast, oli Rapla Kesklinna Koolis. Kõige enam medalitega gümnaasiumilõpetajaid 11 oli Rapla Gümnaasiumis.

Vaatamata epideemia tõttu raskendatud õppetööle nii õpetajate, kui õpilaste ja ka lastevanemate vaatest olid meie maakonna õpilased siiski aktiivsed ainealastel võistlustel ja olümpiaadidel osalemises. Kokku said tunnustatud maakonna poolse meenega heade tulemuste eest 119 õpilast.

 
 
 
 
 

Rapla Kirikumuusika Festival ja Muusikute fond PLMF kutsuvad Teid kontsertidele!

Kogu festivali kava: www.raplafestival.ee

 
 
 
 
 

Raplamaa tervise ja turvalisuse meeskondade arenduspäev Ruunaweres 

Raplamaa turvalisuse, tervise- ja uimastiennetusnõukogud kohtusid 21. juunil Ruunawere postimõisas, et võtta kokku 2021. aasta esimene pool ning planeerida suuremaid üritusi teiseks poolaastaks. Lisaks osales arenduspäeval Eesti Punase Risti Raplamaa Seltsi juhatus ning MTÜ Raplatervis liikmed, kokku 23 inimest.

 
 
 

Turvalisuse nõukogu esimees Meelis Mägi edastas Siseministeeriumi infopäeva värskeid uudiseid – ka KOV tasandil soovivad ministeeriumid minna edasi turvalisuse teemaga süvitsi. 

 

Tervise ja turvalisuse edendamiseks on maakonna eelarve ca 50 000 eurot.

Loe edasi SIIT

 
 
 

Lõppes projekti „Inimesekeskne hoolekande ja tervishoiusüsteemi koordinatsiooni mudel“ kolmas etapp

 
 

Maakonna sotsiaal ja tervishoiu võrgustikule suunatud projektil lõppeb III etapp – aprillist juunini toimus projekti raames  palju koolitusi nii sotsiaali kui tervishoiu inimestele – kokku 8 koolitust. 

Juhtumeid on juhtumikorraldaja laual tänaseks 14 ( kohustus 15). Mudeldaja on kohtunud erinevate patsientide/klientide võrgustikega, et saada tagasisidet sotsiaal- ja tervishoiu teenustele maakonnas.

Projekti juhtrühm kohtus 20. mail ning 28. mail toimus õppereis Tartusse, kus Tartu kolleegid  jagasid oma head praktikat. Loe edasi SIIT 

 
 
 
 

KOV tervisenõukogude seminar Laukatagusel

 

10. juunil said Laukataguse puhkekeskuses kokku Raplamaa KOV tervisemeeskonnad. Aastast 2004 on maakonna KOV tervisenõukogud saanud vähemalt 2 x aastas ühiseid koolitusi.

 
 

Sel korral oli fookus tervisedendaja käsiraamatul, mis valmis aasta tagasi maakondade tervisedendajate eestvedamisel. Koolituse viis läbi Elo Paap (OÜ HeaOle). Loe edasi SIIT 

 
 
 
 
 

Raplamaa Omavalitsuste Liit

rol@raplamaa.ee