Tere! 

 

Hea Raplamaa omavalitsusjuht, vallavolikogu liige, vallavalitsuse ametnik ja töötaja, hallatava asutuse juht! Hea koostööpartner!

 

Sinu postkasti potsatas Raplamaa Omavalitsuste Liidu (ROL) esimene e-infokiri. Miks jälle üks infokiri, neid on juba niigi palju digikanaleid ummistamas, võid Sa ju küsida. Jah, kuid spetsiaalselt Raplamaa omavalitsustele suunatud infokirja seni pole olnud. ROLi büroo soovib vahendada infot meie nelja omavalitsuse ühistest tegemistest, pooleliolevatest projektidest ja olulisematest kokkulepetest. Kui kõik sujub ja meie infokiri saab heakskiitva tagasiside, siis hakkab see Sinuni jõudma kord kuus (v.a juulis ja augustis), üldjuhul kuu viimasel nädalal. Esimese infokirja sündimine võttis rohkem aega.

 
 
 

 

Raplamaa Omavalitsuste Liidu büroo ja Raplamaa arendus- ja ettevõtluskeskus (RAEK) asuvad pärast Rapla riigimajast väljakolimist Tallinna mnt 12 – vanas pangamajas. 

 

 
 

Raplamaa Omavalitsuste Liidu büroos töötab maakonna omavalitsuste koostöö huvides viis töötajat. 

  • Imbi Kalberg – kultuuri ja hariduse spetsialist
  • Tavo Kikas – arendusjuht
  • Ülle Laasner – turvalisuse ja rahvatervise spetsialist
  • Silvi Ojamuru – tegevjuht
  • Olga Sokk – büroo sekretär

Kutsume Sind meie infokirja lugema, sest nii mõnigi küsimus võib siit vastuse saada või anda põhjust täpsustavateks küsimusteks. 

 

Parimate soovidega

Silvi Ojamuru

Raplamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht

 
 
 
 
 

Raplamaa arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava 2021-2024

Raplamaa arengustrateegia 2035+ kehtestati 15. jaanuaril 2019 ning on sellest ajast olnud maakonna valdade ühisdokumendiks, kus kajastuvad ühised probleemid ning otsitakse ühiseid lahendusi.

Raplamaa Omavalitsuste Liit annab teada, et on valminud uus nelja-aastane tegevuskava maakonna arengustrateegia elluviimiseks. Tegevuskava on koostatud aastateks 2021-2024. Seekord on tegevuskava vallavolikogudes kahel lugemisel. Esimene lugemine oli oktoobrikuus ja eeldatavasti saab tegevuskava volikogudelt lõpliku heakskiidu detsembris. Tegevuskava 2021-2024 eelnõu on avaldatud ROL-i kodulehel alates 1. oktoobrist.

 

Maakondlike arengustrateegiate tegevuskavade elluviimise toetusmeede

Maakondlike arengustrateegiate tegevuskavade elluviimise toetusmeede (MATA) on siseriiklik regionaaltoetuste jaotamise skeem, mida rahastatakse riigieelarvest ja hasartmängumaksust. Toetust taotlevate projektide maakondliku nimekirja paneb koostöös valdadega ja maakondlike koostööpartneritega kokku Raplamaa Omavalitsuste Liit. Nimekirja lülitatakse projektid, mis panustavad Eesti regionaalarengu strateegia 2014–2020 ja Raplamaa arengustrateegia 2035+ eesmärkide saavutamisse ning sisalduvad maakonna arengustrateegia tegevuskavas. MATA 2021 projektide nimekirja kinnitamine on toimub 20. novembri ROL-i Täiskogu koosolekul. Eeldatav toetusmeetme maht Raplamaa jaoks 2021. aastal on 380 881 eurot.

 
 
 
 
 
 

Raplamaa Spordiakadeemia

Raplamaa Omavalitsuste Liit veab eest Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatavat projekti „Rapla maakonna kohalike omavalitsusüksuste, haridusasutuste ja erinevate spordivaldkonnas tegutsejate ühise noortespordi koostöövõrgustiku (nn Raplamaa Spordiakadeemia) kujundamine“.

 
 

Projekt algas aprillis ja kestab aasta ning selle lõpuks valmib Raplamaale sobilik noortespordi koostöömudel. Selleks saadakse eeskuju parimatest Eesti ja Euroopa näidetest, aga eeskätt lähtutakse ikkagi Raplamaa inimeste vajadustest, võimalustest ja valmisolekutest. Mudeli väljatöötamist veab Civitta Eesti AS ning protsessi on kaasatud kõik maakonna noortespordi arendamisel osalevad huvirühmad. Projekti järgmine seminar toimub 17. novembril Rapla Kultuurikeskuses. Oma kogemusi jagavad telesilla kaudu Hämeenlinnas asuva Päijät-Häme Spordiakadeemia ning Pajulahti Treenerite Koolituskeskuse esindajad.

Registreerumine seminarile on avatud kuni 12. novembrini.

 
 
 
 
 

Kohaliku Omaalgatuse Programm

Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. 2020. aasta sügisene voor tõi Raplamaal hindamisele kokku 29 projektitaotlust, millest 11 taotlust on suunatud kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvatamisele ning kogukonna identiteedi tugevdamisele, 18 taotlust aga kohaliku elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamisele. Taotluste hindamiskomisjon koguneb otsuse tegemiseks 11. novembril. Toetatud projektide nimekiri kinnitatakse ROL-i Täiskogus 20. novembril.

 
 
 
 
 
 

Kinnisvarateemaline ümarlaud

Suvel algul Raplamaal läbiviidud rahuloluküsitluse ja uuselanike küsitluse tulemustest selgus, et maakonda elamaasumisel või ka siit lahkumisel mängib väga olulist rolli sobiva kinnisvara leidmine või selle puudumine.

 
 

Tõdeti ka, et Raplamaal on raske leida kvaliteetset elamispinda ja et probleeme on ka elukondliku kinnisvara turu toimimisega. Sellele lahenduste otsimiseks korraldab ROL 13. novembril kinnisvarateemalise ümarlaua, kus valdade ja kinnisvaraarendajate osalusel tehakse katset asjad selgeks rääkida ja käivitada parem koostöö.

 
 
 
 
 

Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu koosolek

Raplamaa Omavalitsuste Liidu järgmine täiskogu toimub 20. novembril Kehtna vallas, Ingliste Rahvamajas. Päevakorras on kohtumine Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse uue juhiga, maakonna arengustrateegia 2021-2024 tegevuskava vastuvõtmine ja volikogudesse suunamine, MATA 2021 projektide nimekirja kinnitamine, KOP-i 2020. aasta sügisvooru projektide rahastamisotsuse kinnitamine, Raplamaa Hariduse Nõukoja moodustamine ja teised teemad.

 
 
 
 
 

Esita kandidaate Rapla maakonna tervise ja turvalisuse valdkonna tunnustamisele

 

Raplamaa Omavalitsuste Liit kuulutab välja konkursi Rapla maakonna tervise ja turvalisuse valdkonna auhindade väljaandmiseks.

Auhinnad antakse välja  kolmes kategoorias:

  • Raplamaa tervise ja/või turvalisuse tegu
  • Raplamaa tervise ja/või turvalisuse edendaja
  • Raplamaa tervisesõbralik ja turvaline töökoht 

Kirjalikud ettepanekud kandidaatide kohta tuleb esitada aadressil rol@raplamaa.ee 20. novembriks 2020. Loe edasi SIIT

 
 
 

TOIMUNUD: 

 
 
 

 

9. oktoobril toimus Rapla Kultuurikeskuse kinosaalis raudteeteemaline arutelupäev.

 
 

Arutelupäeva eesmärgiks oli saada selgem pilt selle kohta, milline on riigi raudtee arendamise strateegia – nii Rail Baltic kiirraudtee kui ka nn “tavaraudtee” edelasuuna (Tallinn-Rapla-Türi-Viljandi) osas ning kuidas seda igapäevaelus rakendatakse. Muuhulgas toodi olulise kitsaskohana välja Tallinn-Rapla raudteelõigu läbilaskevõime, mis on tipptundidel tänaseks ammendatud. Edasiseks reisirongiliikluse tihendamiseks seal on hädavajalik rajada Hagudi, Saku ja Männiku jaamades rongide möödumisvõimalused. See võimaldaks tõsta sageduse tipptundidel praeguselt kuuelt üheksale ning viia teenuse uuele kvaliteeditasemele.

Raplamaa Omavalitsuste Liit pöördub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumi poole ettepanekuga võtta nende möödasõiduteede projekteerimine ja väljaehitamine 2021.-2022. aasta tööplaanidesse.

Raplamaal toimus KEAT 13. korda! 

“Kaitse end ja aita teist” ehk KEAT õppused on toimunud aastaid (al 2008) maakonna 6. klasside õpilastele. Tavapäraselt on koolitused päädinud varasuvise laagriga, kus osalevad koolide 8-liikmelised võistkonnad.  Sel aastal aga oli teistmoodi – kuigi KEAT laager pidi toimuma kevadel, lükkus see eriolukorra tõttu edasi. 28. oktoobril toimus KEAT  Rapla päästekomando ja Rapla Kesklinna kooli ümbruses. Loe edasi SIIT 

 
 
 
 
 
 

Rapla ÄKK – ohutusõppus haridusasutuste meeskondadele

Mida teha, kui koolis peaks toimuma äkkrünnak, kus tulistatakse või kui on juhtunud bussiõnnetus, kus osalisteks lapsed? Kuidas evakueeruda ja kuidas avariis autost välja pääseda? Mida teha suitsetavate lastega ja vägivaldsete lastega? Kuidas märgata ja aidata depressiivset kolleegi või vajadusel teda hoopis elustada? 9. oktoobril toimus Rapla Kesklinna Koolis ja ümbruses esmakordselt haridusasutustele suunatud täiskasvanute ohutusõppus. Sündmust kajastati ka ERR uudistes

 
 
 
 
 

Raplamaa Omavalitsuste Liit

rol@raplamaa.ee