ROLi jaanuarikuu infokirja teemad: 

- ROL ootab tunnustamisettepanekuid kuni 22. jaanuarini 

- Tulekul on maakonna liikuvusuuringu suur küsitlus 

- Maakonna arengustrateegia uuringud on rahastatud 

- Raplamaa tervisedendajad 2020 on Janne Liidik ja Ott Ojand ning tervise tegu on noorte meeste poolt vabatahtlik abistamine Rapla Hooldekeskuses kriisi ajal

- ROLi täiskogu koosolek 22. jaanuaril

- Järgmised koosolekud ja sündmused

 
 
 

MEELDETULETUS: Raplamaa Omavalitsuste Liit ootab tunnustamisettepanekuid kuni 22. jaanuarini

Raplamaa Omavalitsuste Liit kutsub maakonna elanikke, asutusi ja organisatsioone üles esitama kandidaate, keda tunnustada Raplamaa kõrgeimate autasudega. 

- Rapla maakonna tippauhind RAPLA REDEL koos rahalise preemia ja Rapla maakonna kuldse vapimärgiga  

- Rapla maakonna hõbedane vapimärk 

Loe edasi SIIT

 
 
 

Tulekul on maakonna liikuvusuuringu suur küsitlus

Kohila Vallavalitsuse poolt veetav Rapla maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühise liikuvusuuringu koostamine on koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga kenasti edenenud ja jõudnud uude faasi. Detsembrikuus viidi läbi süvaintervjuud kõigi maakonna omavalitsuste ning RAEK-i ja ROL-iga, et luua selgem pilt liikuvuse olukorrast ja ootustest maakonnas.

Praeguseks on ette valmistatud laiaulatuslik veebiküsitlus maakonna elanikele, et koguda andmeid inimeste igapäevaste liikumisharjumuste kohta. Küsitlusest saadavad andmed on uuringu tulemuste jaoks väga olulised ja lisavad palju uusi teadmisi muudest andmeallikatest kogutud infole. Seepärast on väga oluline, et küsitluses osaleksid võimalikult paljud maakonna elanikud.

Küsitlus viiakse läbi jaanuarikuus ja sellest antakse teada erinevates veebipõhistes infokanalites.

 
 
 
 
 

Maakonna arengustrateegia uuringud on rahastatud

Raplamaa Omavalitsuste Liit andis eelmise aasta oktoobrikuu lõpul Riigi Tugiteenuste Keskusesse sisse taotlused 2021-2022 kahe uuringu läbiviimiseks Raplamaal, mis on vajalikud maakonna arengustrateegia uuendamiseks ja vajalike tulevikutegevuste paika panemiseks. Mõlemad uuringud said 19. jaanuaril Euroopa Sotsiaalfondi poolse rahastuse ja käivituvad lähiajal.

„Rapla maakonna avalike- ja erateenuste osutamise võrgustiku rahvastikumuutustega ja tulevikutrendidega kohandamise võimaluste uuringu“ käigus viiakse läbi avalike ja erateenuste osutamise võrgustiku analüüs Rapla maakonnas ning pakutakse välja tulevikuvajaduste ja rahvastikumuutustega sobivad mallid, mille puhul kvaliteetsed teenused on inimestele kättesaadavad ning nende pakkumine on korraldatud efektiivselt. Uuringut viib läbi Tartu Ülikooli Sotsiaalteduslike uuringute keskus (RAKE). Algusajaks on 1. jaanuar. Uuring valmib 2022 suveks.

„Rapla maakonna majandus- ja ettevõtluskeskkonna ning arengueelduste ja -võimaluste analüüsi“ käigus viiakse läbi majandus- ja ettevõtluskeskkonna analüüs Rapla maakonnas - uuritakse, milline on seis meie majanduses, kuivõrd rahul on ettevõtjad ja milliseid arengutakistusi nad tajuvad ning vaadeldakse, millised eeldused ja ressursid kannavad tulevikus majandust ja ettevõtlust Raplamaal. Uuringut viivad läbi Cumulus Consulting OÜ ja DVProject OÜ. Algusajaks on 1. mai. Uuring valmib 2022 lõpuks.

 
 
 

Raplamaa tervisedendajad 2020 on Janne Liidik ja Ott Ojand ning tervise tegu on noorte meeste poolt vabatahtlik abistamine Rapla Hooldekeskuses kriisi ajal

Raplamaa tervisedendaja auhinda annab maakonna tervisenõukogu välja aastast 2011 ja Raplamaa tervise tegu aastast 2018. Samuti on 2018. aastast kolmas nominatsioon – tervislik ja turvaline töökoht, kuhu kahjuks sel aastal ühtegi kandidaati ei esitatud.

Loe edasi SIIT

 
 
 
 
 

ROLi täiskogu koosolek 22. jaanuaril Skype teel. Päevakord: 

 • Raplamaa PKT projekti väljavalimine
 • Rapla maakonna hariduse nõukoja moodustamine
 • ROLi 2021 tegevuskava ja eelarve esimene lugemine
 • Tervise ja turvalisuse 2021 tegevuskava tutvustamine
 • ROLi esindaja nimetamine „Eesti raskemasinate innovatsiooni- ja kompetentsikeskus” projekti juhtrühma
 • ROLi partnerite tegevusest 2020 ja 2021 plaanidest
 
 
 
 
 

Järgmised koosolekud ja sündmused: 

 • 25. jaanuaril - ROLi auhindamiskomisjon
 • 01. veebruaril - Raplamaa Omavalitsuste Arengufondi taotluste esitamise tähtaeg
 • 05. veebruaril - ROLi juhatus
 • 10. veebruaril - Maakonna kriisikomisjon 
 • 18. veebruaril - Raplamaa Tänab (kutsetega) 
 • 26. veebruaril - ROLi TK koosolek 

 

 
 
 
 
 

Raplamaa Omavalitsuste Liit

rol@raplamaa.ee