ROLi e-infokiri nr 21

 
 

- Raplamaa haridusjuhtide delegatsioon külastab sõprusmaakonda Leedus

- Raplamaa koolide aineühenduste juhid saavad kokku

- Rohelisem Raplamaa 2022 

- Kohaliku Omaalgatuse Programm

- Raplamaa arengustrateegia 2035+ uuendamine on alanud 

- Jätkame Raplamaal projektiga, mis aitab komplekssete vajadustega inimesi ja nende lähedasi 

- Üleriigiline ohutusõppus “RAPLA ÄKK” 

Raplamaa Kaunis kodu 2022 

- 28. mail toimub Raplamaa laulu- ja tantsupidu „Jutud jõe ääres“ 

 
 
 
 
 

Raplamaa haridusjuhtide delegatsioon külastab sõprusmaakonda Leedus

20.-23. aprillil külastab Raplamaa haridusjuhtide 10-liikmeline delegatsioon Raseniai maakonda. Visiidi fookuses on  erivajadustega laste hariduse lahendused, tugisüsteemid ja kaasva hariduse teemad Leedus. Veel tutvutakse kaasaegsete õpikäsitlustega ja distantsõppemeetoditega. Delegatiooni koosseisu kuulub ka Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Urmas Kristal, kes annab visiidi ajal üle Rapla maakonna hõbedane teenetemärgi kauaaegsele Rapla – Raseniai suhete hoidjale ja arendajale Raimundas Petroševičiusele.

 
 
 

Raplamaa koolide aineühenduste juhid saavad kokku

Raplamaa koolide aineühenduste juhid on kutsutud koosolekule 12. mail Rapla Riigimajja. Suur osa aineühenduste selle õppeaasta tegevustest on  toimunud ja sobiv on enne õppeaasta lõppu saada kokku ja arutleda ühiste rõõmude ja murede üle. Iga aineühendus toimetab oma moodi, aga vahel on hea ühiselt mõelda, mis on hästi ja mida saab paremini teha. Tänavu on mai lõppu planeeritud parimate ainetundjate vastuvõtt ja kindlasti saab arutada ka selle korraldust.

 
 
 
 
 

Rohelisem Raplamaa 2022

Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatus on plaaninud, et 2022. aastal toimetame Raplamaal senisest enam keskkonna teemadega. Keskkonnateemad on muutunud inimeste jaoks olulisemaks ning oma eluviisi keskkonnasäästlikkuse üle mõeldakse varasemast enam. Kodanikud vajavad kohalikku omavalitsust, mis arvestab inimeste murede ja hirmudega muutuste ees ning teeb keskkonnasõbraliku argielu mugavamaks ja soodsamaks valikuks.
Meie kohalikes omavalitsustes pole kestlik areng seni veel piisavalt teadvustatud ega selle saavutamine süsteemselt koordineeritud. Ometi saab kohalikul tasandil  vajalikud muutused ellu viia kiiremini ja tulemuslikumalt kui riigi tasandil või riikide koostöös.

Mis on plaanis? Loe edasi SIIT

 
 
 
 
 

Kohaliku Omaalgatuse Programm

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2022. aasta kevadvooru laekus 29 projektitaotlust, millest läks hindamisele 28 – 14 taotlust meetmes „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“ ning 14 taotlust meetmes „Kogukonna areng“. Kokku küsiti toetusi enam kui 75315 eurot.

Kevadvoorus jagatakse toetusi 40700 euro ulatuses. Hindamiskomisjon hindab taotlusi aprillikuu jooksul ja komisjon koguneb otsuse tegemiseks maikuu teisel nädalal.

 
 

                            Hetk Riinimanda galerii avamiselt (foto Urve Uusberg)

 
 
 
 
 

Raplamaa arengustrateegia 2035+ uuendamine on alanud

Raplamaa Omavalitsuste Liit koos maakonna kõigi omavalitsuste, Sihtasutuse RAEK ja Raplamaa Partnerluskoguga on alustanud Raplamaa arengustrateegia 2035+ uuendamise protsessi. Arutelud toimuvad 13 erinevas teemarühmas.

Esimesed arutelud on juba toimunud. Osavõtt on olnud üsna aktiivne ja uusi ideid tuli mitmeid. Teemarühmade aruteluvoorud jätkuvad kevadel kuni 16. juunini.

 
 
 

Jätkame Raplamaal projektiga, mis aitab komplekssete vajadustega inimesi ja nende lähedasi

Raplamaa kõik omavalitsused koostöös Rapla Perearstikeskuse ja Raplamaa Haiglaga  jätkavad projektis „Inimesekeskne hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudel“, mida toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Üle Eesti on selle projektiga ühinenud 17 kohalikku omavalitsust. Jätkuprojektides osalevad Saaremaa Vallavalitsus koos Muhu ja  Ruhnuga, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (Lasnamäe LOV), Tartu Linnavalitsus ja  Rakvere Linnavalitsus koos Järva Vallavalitsusega. Uued projektis osalejad on Pärnu Linnavalitsus, Elva Vallavalitsus koos Nõo Vallavalitsusega, ning  Tõrva Vallavalitsus koos Otepää Vallavalitsuse ja  Valga Vallavalitsusega. Loe edasi SIIT

 
 
 
 
 

ÜLERIIGILINE OHUTUSÕPPUS “RAPLA ÄKK” 

 
 

Üleriigiline õppus on näitlik õppus, milles osalevad kõikide maakondade meeskonnad, kes hakkavad analoogset õppust korraldama oma maakonnas. Rapla ÄKK annab võimaluse end proovile panna ohtlikult realistlikes olukordades ohutuse ja turvalisuse vallas. Rapla ÄKK koostööpartnerid on Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Transpordiamet, Kaitseliit, Naiskodukaitse, Ohvriabi, Eesti Punane Rist jpt. Loe edasi SIIT

 
 
 
 
 
 

Raplamaa Kaunis kodu 2022

President Konstantin Pätsi 1936. a algatatud ja President Lennart Meri poolt 1997. a  taasalgatatud üldrahvalik liikumine „kodu kauniks“ jätkub ka 2022. a.  Raplamaa osaleb kaunite kodude ja objektide  üleriigilisel konkursil. Tegevuse eest vastutab Raplamaa Omavalitsuste Liit. Raplamaa Kauni kodu väljaselgitamiseks on moodustatud vastav konkursikomisjon.

 

Perekond Ojasalu kodu Välja talu Põrsaku külas. Taimo Tammiku foto

 
 

Selleks, et valida Rapla maakonna kaunimad kodud, palume omavalitsustel esitada Raplamaa Omavalitsuste Liidu meiliaadressile rol@raplamaa.ee hiljemalt  15. juuniks 2022. a oma vallast 2-4 objekti (kaunis kodu, kortermaja või ühiskondlik hoone) järgnevalt:

  • Kehtna vallal kaks kaunist kodu, kortermaja või ühiskondlikku hoonet
  • Kohila vallal kaks kaunis kodu, kortermaja või ühiskondlik hoone
  • Märjamaa vallal kaks kaunist kodu, kortermaja või ühiskondlikku hoonet
  • Rapla vallal kuni neli kaunist kodu, kortermaja või ühiskondlikku hoonet

Komisjon tutvub omavalitsuste esitatud objektidega juunikuu viimasel nädalal. Komisjon esitab Eesti Kodukaunistamise Ühendusele (MTÜ EKKÜ)  info ja vajalikud materjalid Raplamaa kolme kõige kaunima kodu kohta. Vabariigi Presidendi Kantseleile esitatava võitjate nimekirja alusel kutsutakse kuni kolm parimat igast maakonnast Vabariigi Presidendi vastuvõtule.

 

Raplamaa laulu- ja tantsupidu „Jutud jõe ääres“ saab toimuma 28. mail Raplas Tammemäel. Pidu algab kell 16.00 rongkäiguga Hariduse tänavalt Tammemäele. Peo ettevalmistusprotsess on kestnud 2 aastat ja olnud pandeemia tõttu väga keeruline. Lõpuks selle aasta aprillikuus said koorid teha ühisproove ja tantsijate ühislaager leiab aset 13.- 15. mail Sadolini spordihoones, lisaks plaanitakse peole eelneva nädala õhtuti teha veel proove Tammemäel. Nii nagu Raplamaa laulu- ja tantspidudele kombeks, toimub seegi kord pidu ainult elava muusika saatel.

 
 
 
 
 

Raplamaa Omavalitsuste Liit

rol@raplamaa.ee