ROLi e-infokiri nr 15

 
 

- Kohaliku Omaalgatuse Programm 

- Raplamaa 24. tervisedenduse konverents 30.09.21 

- Turvalisuse mess Rapla keskväljakul 30.09.21

- Hariduslike erivajadustega (HEV) laste hariduskorralduse uuring käivitub

- Omavalitsuspäeva tähistamine Raplamaal 01.10.21

- Haridustöötajate ohutusõppus Rapla ÄKK 08.10.21

- ROL-i käesoleva koosseisu viimane täiskogu koosolek 

- Noorte keskkonnakonverents 15.10.21 Rapla kultuurikeskuse kinosaalis 

 
 
 
 
 

Kohaliku Omaalgatuse Programm 

 

Veel viimaseid päevi on avatud Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2021. aasta sügisvoor, kus läheb toetustena jagamisele kokku 26600 eurot. Sarnaselt kevadega tuleb taotlused esitada Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas. Tähtaeg on seekord 1. oktoober kell 16.30. Täpsem teave on nii Raplamaa Omavalitsuste Liidu kui ka Sihtasutuse RAEK veebilehtedel.

 

Allikas: ERR

 
 
 
 
 

Raplamaa 24. tervisedenduse konverents 30.09.21

 
 

30. septembril toimub Raplamaa 24. tervisedenduslik konverents „Turvalisus 21. sajandil“. Konverentsil on kõne alla eeskätt kriisidega toimetulek – nii riigi kui kohalikul tasandil. Üheks peaettekandjaks on viroloog Andres Merits Tartu Ülikoolist. Päeva teisel poolel räägivad kohalikud turvalisuse tagajad oma tegevustest – politsei, kaitseliidu ja pääste esindajad. Konverents lõppeb vallavanemate debatiga. Päeva ja debatti juhib Märt Treier. Täpsem info siin: https://rol.raplamaa.ee/2021/09/raplamaa-24-tervisedenduse-konverents/

 
 

Turvalisuse mess Rapla keskväljakul 30.09.21

 

30. septembril kell 11-15 toimub Rapla keskväljakul ka turvalisuse mess. Messile on oodatud nii lapsed, kui tööealine elanikkond kui eakad inimesed. Tegevust jätkub kõigile!  Täpsem info siin: https://rol.raplamaa.ee/2021/09/turvalisuse-mess-rapla-keskvaljakul-30-09/

 
 
 

Hariduslike erivajadustega (HEV) laste hariduskorralduse uuring käivitub 

 
 
 

Raplamaa Omavalitsuste Liit käivitas 1. septembrist projekti „Maakonnaülese õppekorralduse analüüsi teostamine hariduslike erivajadusega laste haridusteenuseks“, et välja töötada Raplamaale sobiv HEV laste õppekorralduse ja teenuste pakkumise mudel.

Foto: Raikküla Kool

 
 

Euroopa Sotsiaalfondi toetus uuringule on 24304 eurot ja ROL paneb sinna juurde 5000 eurot. Leping uuringu läbiviimiseks Cumulus Consulting OÜ-ga on allkirjastatud ja ettevalmistustööd käivad.

Projekti avaseminar toimub 28. septembril algusega kell 13.00 veebikoosolekuna. Kavas on tutvustada uuringu lähtekohti, metoodikat ja ajakava ning arutada osapoolte vahelise koostöö põhimõtteid.

 
 
 

Omavalitsuspäeva tähistamine Raplamaal 01.10.21 

 
 

Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatus otsustas 9. augustil hakata alates 2018. aastast tähistama Raplamaal Omavalitsuspäeva. 1. oktoobril 2018 toimus omavalitsuspäev  Märjamaa Rahvamajas teemakohaste ettekannetega ja parimate tunnustamisega.

 
 
 

2021. aastal tähistame Raplamaa omavalitsuste päeva reedel 1. oktoobril. Seekord on põhjust vaadata ka tagasi Raplamaa Omavalitsuste Liidu kolme aastakümne tegemistele. 30 aastat tagasi otsustasid Rapla maakonna omavalitsuste esindajad esimestena Eestis asutada maakondliku omavalitsuste liidu – Rapla maakonna alevi- ja vallavolikogude liidu. LOE EDASI SIIT

 
 
 

Haridustöötajate ohutusõppus Rapla ÄKK 08.10.21

 

8. oktoobril algusega kell 13.00 toimub teist aastat haridustöötajate ohutusõppus Rapla ÄKK, mis annab võimaluse end proovile panna ohtlikult realistlikes olukordades.

Õppuse sihtgrupiks on üldharidusasutuste töötajad Raplamaal. Üritus toimub Rapla Kesklinna Kooli ja Rapla päästekomando ümbruses.

Rapla ÄKK koostööpartnerid on Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Transpordiamet, Kaitseliit, Naiskodukaitse, Ohvriabi, Eesti Punane Rist jt.

See on ainulaadne kogemus leida end situatsioonides, mis on Eestimaal toimunud või mis võib toimuda koolis või lastega koolist väljapool olles. Tegemist on ohuolukordades hakkamasaamisega. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROL-i käesoleva koosseisu viimane täiskogu 01.10.21

 

Päevakorras liikmemaksu kogumise mudeli muutmine ning ROL ja AF eelarve üldmahu kinnitamine. 

 

Noorte keskkonnakonverents 15.10.21 Rapla kultuurikeskuse kinosaalis 

 
 
 
 
 
 
 

Raplamaa Omavalitsuste Liit

rol@raplamaa.ee